Mühendislik Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Teknik rapor
 • Fotoğraflar
 • Hırsızlık ise karakol zaptı
 • Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)

İnşaat / Montaj Sigortalarında

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Keşif özeti
 • Hasar keşfi
 • Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
 • Fotoğraflar
 • Olayı anlatan detaylı beyan
 • Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.