Hayat Sigortası (Bireysel)

Hayat sigortası; ecelen veya kaza ile vefat etme,  kaza veya hastalık sonucu sakat kalma ve tehlikeli hastalıklara yakalanma gibi durumlarda size poliçenizde belirlenen tutar kadar ödeme yapan sigorta poliçesidir. 

 

 

 

 

 

Hayat Sigorta Ürünleri Karşılaştırma

Hayat Sigorta Ürünleri Karşılaştırma

  YILLIK HAYAT  SABİT BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT  AZALAN BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT  PRİM İADELİ HAYAT 
Her Türlü Vefat Teminatı ✔ 
Daimi Maluliyet/Daimi Sakatlık ✔ (Opsiyonel) 
Kaza Sonucu Vefat Teminatı ✔ (Opsiyonel) 
Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Vefat Teminatı ✔ (Opsiyonel) 
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları ✔ (Opsiyonel) 
Yaşam Destek Teminatı (5 hastalık içeren kritik hastalık) ✔ (Opsiyonel) 
Hayatta Kalma Teminatı
Bakiye Yapısı Sabit  Azalan  Sabit  Sabit 
Minimum Süre 1 Yıl  2 Yıl  2 Yıl  12 Yıl 
Para Birimi TL, EUR, USD  TL, EUR, USD TL, EUR, USD EUR, USD
Maksimum Sigortalanma Yaşı 65  68  68  58 
Süre Sonunda İade ✔  (12 yıl tamamlandığında ödenen primin kesintisiz iadesi) 
Poliçe süresinden önce ayrılma/iptal Gün esaslı kalan gün prim iadesi  Hesaplanacak iade rakamı  Hesaplanacak iade rakamı  Bkn. Kesinti Tablosu

 

 

Hayat Sigortası (Bireysel)